ЮНІДО (UNIDO)

Україна є 8 грудня 1995 року між Урядом України та Організацією Об‘єднаних Націй з промислового розвитку укладено Угоду про співробітництво в сфері промислового розвитку. Означена Угода окреслила рамки, типи членом ЮНІДО (UNIDO) з 1995 року можливого співробітництва, а також визначила пріоритетні сфери співробітництва: залучення іноземних інвестицій в промисловість; захист наволишнього середовища та збереження природних ресурсів; впровадження ресурсозберігаючих технологій; реструктуризація економіки та розвиток приватного сектора, включаючи приватизацію державних підприємств; передача технологій, включаючи промислову та технологічну інформацію; розвиток усіх форм промислового бізнесу; розвиток людських ресурсів, включаючи підготовку персоналу для промисловості.

Внаслідок фінансової кризи ЮНІДО після припинення членства в ній кількох країн (США, Великої Британії, Австралії), а також ситуації, що склалася з виплатою великої суми заборгованості Україною до ЮНІДО (більш ніж 8 млн. дол. США) та позбавлення України права голосу, на протязі кількох останніх років відбулося деяке скорочення співробітництва між Україною та ЮНІДО.

Однак, після вирішення питання реструктуризації боргу відбулися значні зрушення у сфері співробітництва між Україною та ЮНІДО.