Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіттяЗаконом від 12 вересня 2002 року Україна приєдналась до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біорізноманіття (далі – Протокол).

11 вересня 2003 року, відповідно до вимог ст. 37, Протокол набув чинності для України.

Метою Протоколу (ст. 1) є сприяння забезпеченню належного рівня захисту в галузі безпечної передачі, обробки і використання генетично модифікованих організмів (ГМО), отриманих в результаті використання сучасної біотехнології, які можуть мати несприятливий вплив на збереження та стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням ризиків для здоров’я людини та з приділенням особливої уваги транскордонному переміщенню.

На виконання вимоги ст. 23 “Моніторинг та звітність” Україна готує та надає до Секретаріату Протоколу для звітування перед Конференцією Сторін національні звіти про виконання своїх зобов’язань в рамках цієї міжнародної угоди.

Ознайомитись з текстом четвертого національного звіту про виконання Україною (та інших Сторін Протоколу) можна за адресою https://beta.bch.cbd.int/reports, з проміжним та першими трьома — https://bch.cbd.int/about/countryprofile.shtml?country=UA