Поводження з ГМОПостанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (МІНДОВКІЛЛЯ) Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206 30 82, E-mail: [email protected] зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів» (текст на сайті Верховної Ради України за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-2009-%D0%BF#Text )


Постанова Кабінет Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі» (текст на сайті Верховної Ради України за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/308-2009-п#Text )


Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.02.2011 № 36 «Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 2011 р. за N 247/18985) (текст на сайті Верховної Ради України за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-11#Text )