Законодавство України у сфері поводження з генетично модифікованими організмами

Законодавство України у сфері поводження з ГМО складається з таких основних документів як (із зазначенням посилань для ознайомлення)

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_935)”

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16 та підзаконні акти до нього.

На виконання Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_01, розроблено та опрацьовується законопроєкт «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011