Екологічні показники

Екологічні показники є основним інструментом для проведення оцінки стану навколишнього середовища в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Вибрані належним чином показники, що базуються на достатніх часових рядах даних  (часові тренди), можуть не тільки відображати основні тенденції, але й сприяти аналізу причин та наслідків екологічної обстановки, що склалася. Також дозволяють спостерігати за ходом здійснення  та ефективністю екологічної політики в країнах.

В залежності від ролі показника в оцінці конкретного питання показники класифікуються за схемою Європейської агенції з навколишнього середовища  РС-Т-С-В-Р (DPSIR): Рушійні сили – Тиск –  Стан  – Вплив – Реагування.

РС – Рушійні сили (Driving force) – соціально-економічні фактори та види діяльності, що посилюють або зменшують навантаження на довкілля.

Т – Тиск (Preasure) – пряме антропогенне навантаження на довкілля, що здійснюється через викиди та скиди забруднюючих речовин, використання природних ресурсів.

С – Стан (State) – відносяться до поточного стану та тенденцій змін навколишнього середовища, що включають також параметри якості основних складових довкілля.

<pВ – Вплив (Impact) – наслідки зміни довкілля для здоров’я населення, наслідки для природи та біорізномаїття.

Р – Реагування (Respons) – конкретні дії, що спрямовані на вирішення екологічних проблем.

Згідно системи аналізу за цієї схемою, соціальний і економічний розвиток збільшує тиск на довкілля і, як наслідок, спричиняє зміни довкілля – наприклад, створення адекватних умов для здоров’я, доступності ресурсів і біорізноманіття. Нарешті, це призводить до протистояння людського здоров’я, екосистем і матеріалів, які можуть спричинити негативну соціальну реакцію, що підтримується рушійними силами через тиск на довкілля або фактори впливу безпосередньо, через адаптацію або запобіжні дії.

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

А. Забруднення атмосферного повітря та порушення озонового шару атмосфери

 1. А-1 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 2. Якість атмосферного повітря в міських населених пунктах
 3. Використання озоноруйнівних речовин

B. Зміна клімату

 1. Температура повітря
 2. Атмосферні опади
 3. Викиди парникових газів

C. Водні ресурси

 1. Відновлювальні ресурси прісних вод
 2. Забір прісних вод
 3. Побутове водовикористання у розрахунку на душу населення
 4. Втрати води
 5. Повторне і оборотне використання прісної води
 6. Якість питної води
 7. Біохімічне споживання кисню (БСК) та концентрація азоту амонійного в річковій воді
 8. Біогенні речовини в прісній воді
 9. Біогенні речовини в прибережних морських водах
 10. Забруднені стічні води

D. Біорізноманіття та ліси

 1. Природні території, що підлягають особливій охороні
 2. Ліси та інші лісовкриті землі
 3. Види, що знаходяться під загрозою зникнення, і види, що охороняються
 4. Тенденції зміни чисельності і розповсюдження окремих видів

E. Земельні ресурси та ґрунти

 1. Вилучення земель із продуктивного обороту
 2. Райони, що зазнають ерозії ґрунтів 

F. Сільське господарство

 1. Внесення мінеральних та органічних добрив
 2. Внесення пестицидів

G. Енергетика

 1. Кінцеве енергоспоживання
 2. Загальний об’єм енергоспоживання
 3. Енергоємність
 4. Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел 

H. Транспорт

 1. Пасажирооборот
 2. Вантажооборот
 3. Склад парку дорожніх механічних транспортних засобів у розбивці по видах палива, що використовується
 4. Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів 

I. Відходи

 1. Утворення відходів
 2. Транскордонні перевезення небезпечних відходів
 3. Переробка та вторинне використання відходів
 4. Кінцеве видалення відходів
ПОКАЗНИКИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МОЖНА ПЕРЕГЛЯННУТИ НА САЙТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕОФІЗИЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ

ДЛЯ ДОВІДКИ: Потужність еквівалентної дози (рівень радіації) — це інтенсивність випромінювання, що утворюється за одиницю часу і характеризує швидкість накопичення дози. Одиницею потужності еквівалентної дози в системі СІ є ампер на кілограм (А/кг, A/kg), а несистемною одиницею для вимірювання випромінювань у повітрі є рентген за годину (Р/год, R/h), мікрорентген за годину (мкР/год) та інші показники. Але найпоширенішою міжнародною одиницею виміру рівня радіації для населення є зіверт (sievert (Sv), а показники надаються у мілізівертах або мікрозівертах за годину (мкЗв/год). 1мкР/год по біологічній дії приблизно дорівнює 0.01 мкЗв/год.

*Дивіться більше на вікіпедії

 ЯКІ РІВНІ ПРИРОДНОГО РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ ВВАЖАЮТЬСЯ БЕЗПЕЧНИМИ?

Відносну ступінь радіаційної безпеки населення характеризують наступні  показники ефективних доз від природних джерел випромінювання: Радіаційний рівень, який відповідає природному фону складає 0,10 – 0,20 мкЗв/год і вважається нормальним. Це є еквівалентом середньої дози у менш ніж 2 мЗв на рік або 0,23 мкЗв на годину (23 мкР на годину);

Рівень у 0,20– 0,30 мкЗв/год вважається припустимим; Безпечним рівнем для людини вважається поріг у 0.30 мкЗв/год, тобто опромінення дозою у 0.30 мкЗв на протязі години. Безпечний час знаходження у зоні випромінювання рівнем у 0.60 мкЗв/год не має перевищувати 30 хвилин, а у зоні у 1.2 мкЗв/год – тільки 15 хвилин.

УВАГА! Рівні опромінення більше ніж у 0,6 – 1,2 мкЗв/год з урахуванням коефіцієнту екранування вважаються підвищеними! Еквіваленти середніх доз від 2 до 5 мЗв у рік (від 0,23 мкЗв/год (або 23 мкР/год) до 0,57 мкЗв/год (або 57 мкР/год) – є показниками підвищених доз опромінення!

НЕБЕЗПЕКА! Еквіваленти доз більших від 5 мЗв на рік (від 0,57 мкЗв/год (або 57 мкР/год) – є показниками високих та небезпечних для здоров’я доз опромінення!

ПАМ’ЯТАЙТЕ ЦІ ЦИФРИ І ДБАЙТЕ ПРО РАДІАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ:

 • 0.22 МкЗв/год – звичайний радіаційний фон, який супроводжує людей у повсякденному житті;
 • Біля 0,01 мкЗв разова доза – перегляд кінофільму на кольоровому телевізорі на відстані 2 метрів;
 • 0,1-0,5 мЗв разова доза – флюорографія;
 • 0,01 – 1 мЗв разова доза – приймання радонової ванни;
 • 1.00 МкЗв/год – рівень опромінення, яке отримує екіпаж трансконтинентального літака, що летить через Північний полюс;
 • 11.42 МкЗв/год – рівень опромінення, що різко збільшує вірогідність появи хвороби на рак;
 • 40.00 МкЗв на протязі життя  – підстава для евакуації населення після катастрофи у Чорнобилі;
 • 114.15 МкЗв разова доза – викликає променеву хворобу з пониженим вмістом білих тілець у крові.