Стале управління водними ресурсамиДержавне управління водними ресурсами – діяльність спрямована на подолання наявних водно-екологічних загроз в країні, створення сприятливих умов для сталого, екологічно безпечного водокористування, відтворення та охорону всіх водних ресурсів на території країни з урахуванням їх транскордонного значення, а також водних екосистем. 

За основоположний методологічний принцип такого державного управління взято комплексний принцип інтегрованого управління водними ресурсами за районами річкових басейнів. 

Напрямки реформування: 

 • Реформування державного управління у галузі управління водними ресурсами 
 • Підготовка Стратегії водної політики України 
 • Підготовка Національної морської стратегії 
 • Формування правових засад здійснення державного моніторингу вод 
 • Наближення до законодавства ЄС. Підготовка перших Планів управління річковими басейнами. Цілі реформи: 1. Забезпечення державою необхідної кількості водних ресурсів належної якості для відновлення, оздоровлення й безперервного розвитку водних та навколоводних екосистем, що буде гарантією стійкого й збалансованого задоволення потреб людини у безпечній питній воді, санітарії та стане основою сталого соціального та економічного розвитку країни; 2.  Досягнення «доброго» стану водних об’єктів України; 3. Запровадження державою інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та належного екологічного врядування в районах річкових басейнів з метою відновлення й сталого розвитку водо-ресурсного потенціалу України та природних водних екосистем.

Цілі реформи:

 1. Забезпечення державою необхідної кількості водних ресурсів належної якості для відновлення, оздоровлення й безперервного розвитку водних та навколоводних екосистем, що буде гарантією стійкого й збалансованого задоволення потреб людини у безпечній питній воді, санітарії та стане основою сталого соціального та економічного розвитку країни.
 2. Досягнення «доброго» стану водних об’єктів України.
 3. Запровадження державою інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом та належного екологічного врядування в районах річкових басейнів з метою відновлення й сталого розвитку водо-ресурсного потенціалу України та природних водних екосистем.

Відповідно до Водного кодексу України (213/95-ВР) в Україні встановлено 9 районів річкових басейнів:

 • район басейну річки  Дніпро;
 • район басейну річки  Дністер;
 • район басейну річки  Дунай;
 • район басейну річки  Південний Буг;
 • район басейну річки  Дон;
 • район басейну річки  Вісла;
 • район басейну річок  Криму;
 • район басейну річок  Причорномор’я;
 • район басейну річок  Приазов’я.

Корисні документи:

Перелік підприємств-забруднювачів (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць України) (2022 рік)

Перелік найбільших підприємств-забруднювачів, які скидають у природні водні об’єкти стічні води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам (2022 рік)

Інформація про вміст фосфору, ортофосфатів та фосфат-іонів (поліфосфатів) у водних об’єктах України за І квартал 2023 року

Інформація про вміст фосфору, ортофосфатів та фосфат-іонів (поліфосфатів) у водних об’єктах України за ІІ квартал 2023 року

Інформація про вміст фосфору, ортофосфатів та фосфат-іонів (поліфосфатів) у водних об’єктах України за ІІІ квартал 2023 року

Інформація про вміст фосфору, ортофосфатів та фосфат-іонів (поліфосфатів) у водних об’єктах України за ІV квартал 2023 року

Лист Держгеонадр від 14.04.2023

Затверджено Програму державного моніторингу вод (у частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод) на 2024 рік

Затверджено Програму державного моніторингу вод (у частині діагностичного моніторингу масивів підземних вод) на 2024 рік