Національно-визначений внесок України

Передумови підготовки Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди

В 2015 році була прийнята Паризька угода, яка набрала чинності в 2016 році і в рамках якої, починаючи з 1 січня 2021 року, країни приймають свої цілі зі скорочення або обмеження викидів парникових газів (до 31 грудня 2020 року зобов’язання країн щодо скорочення або обмеження викидів парникових газів встановлювались в рамках Кіотського протоколу).

Основними відмінностями Паризької угоди і Кіотського протоколу є:

•зміна природи цілі скорочення викидів із “зобов’язання” на “внесок”, тобто якщо в Кіотському протоколі країни – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу отримували конкретні зобов’язання щодо скорочення або обмеження викидів парникових газів, то в Паризькій угоді кожна країна самостійно визначає свій внесок у глобальних зусиллях з пом’якшення зміни клімату на планеті;

• розширення кола країн, які мають приймати цілі зі скорочення або обмеження викидів парникових газів, до усіх країн – Сторін Паризької угоди, в той час як в Кіотському протоколі лише країни – Сторони Додатку В до Кіотського протоколу мали зобов’язання щодо скорочення або обмеження викидів парникових газів

Головими цілями Паризької угоди є:

а) стримання зростання глобальної середньої температури значно нижче 2° С понад доіндустріальний рівень і докладання зусиль з метою обмеження зростання температури до 1,5° С понад доіндустріальний рівень, визнаючи, що це суттєво знизить ризики та наслідки зміни клімату;

b) підвищення здатності адаптуватися до несприятливих наслідків зміни клімату, а також сприяння низьковуглецевому розвитку, не ставлячи під загрозу виробництво продовольства;

с) забезпечення узгодженості фінансових потоків із напрямом низьковуглецевого розвитку.

У вересні 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 980-р було схвалено очікуваний національно-визначений внесок України до проекту нової глобальної кліматичної угоди. Після набуття чинності Паризької угоди 04.11.2016 зазначений внесок став автоматично першим національно-визначеним внеском України до Паризької угоди. Відповідно до цього документу Україна взяла на себе зобов’язання не перевищити 60% у 2030 році від рівня викидів парникових газів у 1990 році (з текстом Першого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди можна ознайомитись за посиланням: https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=UKR)

Процес підготовки Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької угоди

З метою досягнення довгострокової глобальної температурної цілі, визначеною Паризькою угодою Сторони, відповідно до статті 4 «мають готувати, повідомляти та підтримувати послідовні національно-визначені внески, що вона має намір досягти щодо скорочення викидів парникових газів, а також вживати внутрішні заходи для пом’якшення зміни клімату для досягнення цілей таких внесків. Кожен наступний національно визначений внесок має являти собою прогрес у порівнянні з поточним національно-визначеним внеском та відображати найбільш можливі амбіції та відповідні можливості у світлі національних обставин. Повідомляти національно-визначений внесок необхідно кожні п’ять років».

В Україні у 2018 році розпочався процес підготовки Оновленого національновизначеного внеску (НВВ2), що здійснювався за технічної підтримки проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку «Підтримка Уряду України з оновлення Національно-визначеного внеску» та кошти Уряду Швеції. Моделювання здійснювалось командою науковців з Інституту економіки та прогнозування НАН України. В рамках цього процесу була сформована команда національних та міжнародних експертів та створена відповідна Робоча група з підготовки НВВ2, до якої увійшло близько 80 представників від центральних та місцевих органів влади, неурядових організацій, бізнесу та наукових установ. Станом на 01 січня 2021 року було проведено ряд засідань Робочої групи, на яких було обговорено питання нормативно-правової бази та міжнародних зобов’язань України щодо розробки НВВ2, структури та його змісту, представлено методологічні підходи та модельний інструментарій для сценарної оцінки динаміки викидів парникових газів в Україні при підготовці НВВ2, підходи до розробки макроекономічних сценаріїв, а також презентовано попередні результати моделювання.

Більш детальну інформацію щодо засідань Робочої групи можна знайти тут:

1 Засідання

2 Засідання

3 Засідання

4 Засідання

5 Засідання

6 листопада 2020 року було проведено засідання робочої групи, на якому було презентовано результати моделювання, запропоновано політики та заходи, необхідні для реалізації сценаріїв, а також розраховано обсяг необхідних інвестицій:

Презентація за результатами онлайн зустрічі щодо підготовки другого Національно-визначеного внеску до Паризької угоди

За результатами роботи експертів було підготовано:

– Звіт щодо результатів моделювання викидів парникових газів в атмосферу

– Перелік запропонованих політик та заходів

Детально з документами можна ознайомитись тут:

Звіти щодо моделювання НВВ2

З метою узагальнення результатів моделювання розвитку економіки за різними сценаріями, динаміки викидів парникових газів та економічних наслідків, Міндовкілля підготувало інфографіку, що включає:

– загальну тенденцію викидів парникових газів в України та їх розподіл по секторам економіки,

– модельні сценарії викидів парникових газів у довгостроковій перспективі в Україні та світі.

– основні стратегії, що використовувались при розрахунку можливих сценаріїв викидів ПГ,

– ключові заходи, що необхідні для досягнення скорочення викидів,

– інвестиції, необхідні в кожному секторі для досягнення цілі.

Узагальнення результатів моделювання. Інфографіка Міндовкілля

Крім того, Міндовкілля проводило секторальні консультації щодо результатів моделювання, оцінки ризиків при реалізації кожного зі сценаріїв та обсягу необхідних інвестицій, з метою визначення загальної цілі НВВ2 щодо скорочення викидів парникових газів в атмосферу.

З секторальними презентаціями щодо результатів моделювання можна ознайомитись тут:

Секторальні презентації щодо моделювання НВВ2

 З метою ефективного та якісного інформування всіх сторін щодо НВВ2, Міндовкілля підготувало «Аналітичний огляд Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди», з проектом якого можна ознайомитись нижче:

«Проєкт Інформаційно Аналітичного огляду НВВ2 квітень»

Інформаційно Аналітичного Огляду НВВ липень 2021

Analytical Review Updated Nationally Determined Contribution of Ukraine to the Paris Agreement July 2021

30 липня Уряд України затвердив нову кліматичну ціль України, яка передбачає необхідність до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 роком.

З документом українською мовою можна ознайомитись тут: https://bit.ly/2TRxxm5

Текст англійською мовою опубліковано на сайті Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за посиланням: https://bit.ly/3ik1wMQ 

Ціль України є амбітною, але зваженою та цілком досяжною. Вона спрямована на покращення життя кожного українця та поліпшення стану довкілля.

Додатки :

1) «Листи отримані в рамках консультацій з громадськістю» та опублікувати наступні файли:

1. Професійна асоціація екологів

2. Асоціація бізнесу та торгівлі (19.01.21)

3. Асоціація бізнесу та торгівлі

4. Вітроенергетична асоціація

5. Українська кліматична мережа

6. Укрметалургпром

7. Федерація роботодавців транспорту

8. Енергетичне співтовариство

9. ГО “ДІКСІ ГРУП”

10. Екоклуб-Зелена-Хвиля

11. ГО Екодія

12. Fridays For Future УКР

13. Угода Мерів Схід

14. Європейська Бізнес Асоціація (пропозиції та цілі)

15. Європейська Бізнес Асоціація

16. Європейська Бізнес Асоціація щодо НВВ2

2) «Reports on Modelling Results» та опублікувати наступні файли:

1. Inception Report 1

2. Background Report 2

3. Modeling Report 3

4. Policies and Measures Report 4.A