Єдиний реєстр з ОВД

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля

До уваги суб’єктів господарювання та громадськості!

Закон України від 18.06.2020 № 733-IX «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон) набрав чинності 17 липня 2020 року.

Відповідно до Закону тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», не проводяться.

Відтак, повідомляємо про рекомендовані покрокові дії для суб’єктів господарювання, які передбачають вперше проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля після набрання чинності Закону:

1) Підготувати оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля (далі – Оголошення) за формою та відповідно до вимог, що встановлені Порядком передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.

№ 1026 (далі –Порядок). В абзаці 4 пункту 5 Оголошення після слів «Громадські слухання (перші) відбудуться» зазначити «Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)»;

2) Забезпечити опублікування Оголошення в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) і розміщення на дошках оголошень відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

3) Відповідно до пункту 6 Порядку завантажити через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі – Реєстр) відповідної реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля всі необхідні документи для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.

Далі громадське обговорення проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.06.2020 № 733-IX, у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Окремо зазначаємо, що відповідно до пункту 16 Порядку суб’єкт господарювання вносить плату за проведення громадського обговорення на рахунок, визначений уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом, до подання звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

Оплата за проведення громадського обговорення здійснюється суб’єктом господарювання після отримання відповідного рахунку на оплату послуги з проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля.

В свою чергу, рахунок на оплату послуги з проведення громадського обговорення надається суб’єкту господарювання після укладення договору проведення громадського обговорення (далі – Договір).

Наголошуємо, що Міндовкілля розпочинає процедуру укладення Договору за умови, що суб’єкт господарювання надав підписаний зі своєї сторони Договір в двох екземплярах разом із супровідним листом.

Розмір оплати встановлено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.05.2018 № 182 «Про затвердження Розміру плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 р.  за № 676/32128. З примірною формою Договору можливо ознайомитись за посиланням:

https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/1-Forma-dogovoru.doc

Рекомендовані покрокові дії для суб’єктів господарювання, у яких всі необхідні документи були завантажені до Реєстру до набрання чинності Закону:

1) Підготувати нове Оголошення за формою та відповідно до вимог, що встановлені Порядком. В абзаці 4 пункту 5 Оголошення після слів «Громадські слухання (перші) відбудуться» зазначити «Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)»;

2) Забезпечити опублікування Оголошення в друкованих засобах масової інформації (не менше двох) і розміщення на дошках оголошень відповідно до пункту 3 статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

3) Нове Оголошення завантажується через електронний кабінет Реєстру відповідної реєстраційної справи про оцінку впливу на довкілля до комірки «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД».

Далі громадське обговорення проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.06.2020 № 733-IX, у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

При цьому, у разі, якщо суб’єктом господарювання раніше було здійснено оплату за договором проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, повторна оплата не здійснюється.

З метою попередження та уникнення помилок при оформлені документації з оцінки впливу на довкілля (далі-ОВД), а саме: повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля; оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля; звіту з оцінки впливу на довкілля в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, звертаємо увагу на наступне:

Частиною другою пункту 8 Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» (далі-Постанова КМУ № 1026), визначено, що невідповідність документів положенням додатків 2-4 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля, затвердженого Постановою є підставою відхилення документів, що вносяться до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі –Реєстр).

Недотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови КМУ № 1026 буде підставою для повернення на доопрацювання зазначеної документації, що  стане причиною збільшення строків проходження процедури ОВД.

У зв’язку з чим, Міндовкілля закликає суб’єктів оцінки впливу на довкілля  при оформлені зазначеної вище документації  неухильно дотримуватись всіх вимог та норм діючого законодавства.

Додатково просимо звернути увагу на найпоширеніші помилки при оформленні повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, з метою їх уникнення:

https://mepr.gov.ua/diyalnist/otsinka-vplyvu-na-dovkillya/najbilsh-chasti-zapytannya/

При оформленні повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, контактною особою від уповноваженого центрального органу необхідно зазначати заступника директора департаменту – начальника відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олену Анатоліївну.

Контактні дані:

Відділ оцінки впливу на довкілля : [email protected]

тел. (044) 206-31-40; (044) 206-31-50

Пошта для направлення зауважень і пропозицій в рамках процедури ОВД, що здійснюються Міндовкілля: [email protected]