Про утворення Робочої групи щодо удосконалення роботи автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих стаціонарних джерел