Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги затвердження плану моніторингу