Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

21/12/2020 : 15:41

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – проєкт наказу) розроблений на виконання пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 12.12.2019 № 377-IX (далі – Закон), та спрямований на реалізацію відповідних положень Закону, постанов Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020  року № 959 «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів» та № 960 «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів».

Проєктом наказу пропонується затвердити порядок ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – Єдиний реєстр), який визначає функціональні можливості Єдиного реєстру та алгоритм дій для отримання послуг у сфері МЗВ в електронній формі за допомогою програмних засобів Єдиного реєстру.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Дія цього Порядку поширюється на операторів установок, на яких провадиться один або більше видів діяльності, які входять до Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 880, та інших користувачів Єдиного реєстру при використанні ними функціональних можливостей Єдиного реєстру для здійснення прав та виконанні обов’язків, встановлених Законом.

За результатами проведених електронних консультацій та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде прийнято рішення про опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту наказу, врахування їх у проєкті наказу чи неврахування з обґрунтуванням причин неврахування пропозицій та зауважень до проєкту наказу.

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю, у проєкт наказу з урахуванням пропозицій і зауважень громадян, а також заінтересованих центральних органів виконавчої влади, буде внесено відповідні зміни.

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу:  [email protected] .

Строк подання пропозицій та зауважень до 18 січня 2020 року.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями з питань щодо проєкту звертатися за телефоном (044) 594-91-09 відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару.

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа: Грицак Юлія Миколаївна, головний спеціаліст відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міндовкілля не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Наказ

Порядок

АРВ

Пояснювальна записка

Наказ 190

Додаток