Виступ Міністра перед членами парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, які опікуються питаннями захисту довкілля та запобігання зміні клімату

Майже півтора року тому Україна стала епіцентром російського терору. Україна щодня спиняє російську навалу на Захід у себе на території. Російська пропаганда щодня кричить про те, що ніде у світі немає аналогів їхній зброї. російське зло – унікальне. Ми вкотре переконалися в цьому, коли вони підірвали Каховську ГЕС та спровокували найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. 

Це – чітко спланований терористичний акт, який підпадає під визначення екоциду. Злочин проти людяності. Злочин проти всієї планети Земля. Наслідки цього теракту сьогодні відчуває Україна. Завтра з ними будемо змушені боротися не лише ми, але й увесь світ. 

Станом на сьогодні Каховське водосховище втратило 72% свого об’єму. Це – майже 18 мільярдів кубічних метрів води. Цього достатньо, аби наповнити водою 8 мільйонів Олімпійських басейнів. Цього достатньо, аби 2 дні поїти все населення Землі. Однак, ця вода вже непридатна для використання. У воду вже потрапило 150 тонн мастила. Пляма мігрує за течією. 

Залишатимуться непридатними для використання і береги Каховського водосховища. Вони перетворюються на солончаки. 

Сума збитків за зруйноване унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить не менше 55 млрд гривень. Це не остаточні дані – наші підрахунки тривають, збитки ростуть щодня. 

Катастрофа зачепила майже 600 тис га територій. З одного боку, це – створене людиною середовище життя, сільськогосподарські землі, інфраструктура. З іншого – унікальні болотні угіддя й ліси, які не притаманні цим широтам. Неповторне біорізноманіття, якому загрожує вимирання.

Страждає наша дика природа. Коні, лані, олені, дикі кабани, козулі, ондатри, бобри, лисиці, зайці та пернаті – стихія загрожує усім. Крила не гарантують птахам виживання. Ті, хто дивом зберіг життя, змушені залишити середовище свого існування, шукати нове місце та пристосовуватися до нових умов.

Під загрозою зникнення – понад 20 тисяч тварин, серед яких багато мають особливий природоохоронний статус. Серед потенційних втрат – види-ендеміки, як от гризун ємуранчик, притаманний лише українському Півдню.

Затопило цілий зоопарк у окупованій Новій Каховці – загинуло 300 тварин

Вже можна зустріти у світових ЗМІ новини про те, що на узбережжі Чорного моря знаходять тіла загиблих тварин. Далі таких новин ставатиме все більше й більше. 

Ми можемо втратити наші нацпарки через тотальну зміну екосистем. Затоплений Нацпарк “Нижньодніпровський” може зникнути назавжди. Це – 80 тис. га природоохоронних територій загальноєвропейського значення. За площею це приблизно як усе місто Берлін. 

Підрив Каховської ГЕС спричинив підтоплення понад 60 тис. га лісу. Звідси – зменшення абсорбції лісами парникових газів.  

Нацпарки “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” просто зараз перетворюються на пустелю. Це призведе до підвищення температур, а отже – поглибить кліматичну кризу. Збільшиться ризик посух та екстремальних погодних явищ. 

Світ має розуміти, що такими діями країна-терорист нищить не лише Україну. Наслідки відчують усі. Агресор прирікає на голод цілі континенти. Адже від наших поставок залежить і життя людей в країнах Близького Сходу та Азії, а це близько 400 мільйонів людей.

Щоб відновити зруйновані території до природного стану, відтворити тваринний та рослинний світ підуть десятиріччя.Маємо розуміти, що мова йде не просто про інвестиційні проекти. Перед нами виклик щодо збереження цілих екосистем, які світ може втратити назавжди. 

Наші фахівці вже працюють над розробкою таких програм та заходів, але нам потрібна допомога. Сьогодні як ніколи важлива світова єдність щодо подолання російської збройної агресії. Як ніколи важлива наукова, експертна, технічнічна допомога, а надто – такого потужного партнера, як Великобританія. 

Попри все, Україна залишається активним членом світової спільноти. росія не зможе підірвати наші мости з міжнародними партнерами. 

Минулоріч Україна дебютувала зі своїм павільйоном на Кліматичному Саміті СОР27. Ми розповіли усьому світу про екологічні наслідки російської війни. На жаль, у ході СОР28 ми будемо змушені розповісти ще більше про руйнування довкілля. Але наші кліматичні цілі залишаються незмінними, незважаючи на те, що через війну їх буде важче досягти. 

Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору. Збройна агресія росіян – це не лише втрати тут і зараз. Це глобальні виклики для майбутніх поколінь.


Almost one and a half years ago, Ukraine became the epicenter of Russian terror. On its land, every day Ukraine defends the West from the russian horde. russian propaganda screams every day that there are no analogues to their weapons. russian evil is unique. We were once again convinced of this when russians blew up the Kakhovka Hydro Power Station, triggering the largest technogenic catastrophe in decades.

This was a clearly planned terrorist attack that falls under the definition of ecocide. It is a crime against humanity. A crime against the entire planet Earth. Today, only Ukraine faces the consequences of this act of terror. Tomorrow, not only Ukraine but the whole world will be forced to fight against these consequences.

As of today, the Kakhovka reservoir has lost 72% of its volume. That is nearly 18 billion cubic meters of water. It is enough to fill 8 million Olympic-sized swimming pools. It is enough to provide fresh water for the entire population of Earth for 2 days. This water is no longer safe. 150 tons of oil have leaked into the water. The oil spill is drifting downstream.

The shores of the Kakhovka reservoir will become unusable as they turn into salt marshes.

The estimated environmental damage caused by the blowing up of the Kakhovka dam amounts to over 1.1 billion British pounds. These estimates are not final as our assessment is ongoing. And the damages are increasing.

The catastrophe has affected nearly 600,000 hectares of land. On one hand, this area includes a human-made living environment, agricultural lands, and infrastructure. On the other hand, it also includes unique wetlands and forests that are not typical for these latitudes. The rich biodiversity is now at risk of extinction.

Our wildlife is suffering. Horses, deer, elk, wild boars, beavers, foxes, hares, and birds are all threatened by the disaster. 

Wings no longer guarantee survival for the birds. Those animals who have survived by miracle are forced to leave their habitats, search for new homes, and adapt to new conditions.

Over 20,000 wild animals, many of which have special conservation status, are at risk of extinction. Among the potential losses are endemic species such as a rodent called the Felzfein jerboa. It inhabits the south of Ukraine only.

An entire zoo in the occupied town of Nova Kakhovka was flooded, resulting in the death of 300 animals.

You can already find news in international media about dead animal corpses found on the coast of the Black Sea. Such news will continue to increase.

We may lose our national parks due to the complete change in ecosystems. The flooded Lower Dnipro National Park could disappear forever. It includes 80,000 hectares of nature reserves of pan-European significance. This is equivalent of the size of the entire city of Berlin.

The blowing up of the Kakhovka dam has caused the flooding of over 60,000 hectares of forests, resulting in a decrease in greenhouse gas absorption.

The Great Meadow and Kamianska Sich national parks are currently turning into deserts. This will lead to higher temperatures, increasing the climate crisis.

The world must understand that by its actions the terrorist country is not only destroying Ukraine. 

The consequences will be felt by everyone. The aggressor is dooming entire continents to hunger. After all, the lives of around 400 million people in the countries of the Middle East and Africa depend on food supplies from Ukraine.

It will take decades to restore the devastated territories to their natural state and recreate the animal and plant world. We must understand that this is not just about investment projects. We are facing a challenge to save entire ecosystems that the world may lose forever.

Our experts are already working on the development of recovery programs and plans, but we need help. Today, global unity in overcoming russian armed aggression is more important than ever. Scientific, expert, technical assistance, and especially the support of such a powerful partner like the United Kingdom, are crucial.

Despite everything, Ukraine remains an active member of the global community. russia cannot blow up our bridges with international partners.

Last year, Ukraine made its debut with a pavilion at the 27th UN Climate Change Conference COP27. We told the world about the environmental consequences of the russian war. Unfortunately, during the upcoming COP28, we will have to talk even more about environmental destruction. But our climate goals remain unchanged, despite the fact that it will be harder to achieve them due to the war.

The world cannot afford to forgive the environmental terrorism by the aggressor country. russian armed aggression is not just about losses here and now. It poses global challenges for future generations.