Міндовкілля запрошує до обговорення проєкту Методичних рекомендацій з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів

16/10/2023 : 9:50

Оцінка впливу на довкілля один із ключових інструментів захисту довкілля спрямований на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Вимоги до здійснення оцінки впливу на довкілля визначені у Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23 травня 2018 року. Об’єкти та види планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля визначені частинами другою та третьою статті 3 цього Закону.

Міндовкілля спільно з Експертами проєкту «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів»,  що фінансується ЄС (APENA 3), розроблено проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів

Методичні рекомендації містять найкращу практику підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів та сприятимуть підготовці високоякісних документів з оцінки впливу на довкілля

Назва органу виконавчої влади, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв проєкт Методичних рекомендацій, адреса та телефони

Департамент екологічної оцінки, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, (206-31-40, 206-31-50, [email protected]).

Зазначений проєкт Методичних рекомендаційоприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту Методичних рекомендацій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; e-mail: [email protected].

Проєкт Методичних рекомендацій з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів