ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

21/08/2023 : 17:53

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого аналізу регуляторного впливу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів» розроблено з метою визначення процедури та критеріїв віднесення речовин або предметів, що утворюються під час виробничого процесу, до побічних продуктів з метою ефективного використання їх як сировини в іншому виробництві чи як готової продукції, та забезпечення запобігання і мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони Управління з питань управління відходами, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-65, e-mail:  [email protected]).

АРВ

Повідомлення