Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проєкту Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

06/09/2023 : 17:34

Повідомлення

про оприлюднення доопрацьованого проєкту Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування (далі – ДДП), що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Проєкт Плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року (далі – проєкт Плану заходів).

Проєкт Плану заходів розроблено на виконання доручення Прем`єр-міністра України до листа Секретаря Ради національної безпеки і оборони задля посилення внутрішньої координації і моніторингу виконання кліматичних цілей, а також розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами.

Проєктом Плану заходів визначено пріоритетні сектори, ключові трансформації та заходи з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди до 2030 року.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження Плану заходів:

Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури

Дата початку процедури 06 вересня 2023 року. Строк громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

б) способи участі громадськості

громадськість має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі їх проведення)

Проведення громадських слухань не заплановано.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом Плану заходів, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проєкту Плану заходів:

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: [email protected].

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, e-mail: [email protected]. Зауваження і пропозиції приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

Повідомлення про оприлюднення

План заходів

Звіт про стратегічну екологічну оцінку