Повідомлення про оприлюднення доопрацьованого проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року»

03/07/2023 : 16:10

Повідомлення
про оприлюднення доопрацьованого проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року»

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди на період до 2030 року» (далі – проєкт акта) розроблено на виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Паризькою угодою, а також відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 4544/0/2-22 до листа Секретаря Ради національної безпеки і оборони України щодо виконання пункту 8.2 протоколу № 25 засідання Ради національної безпеки і оборони України від 30.07.2021 «Про Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди».

Метою проєкту акта є затвердження плану заходів з реалізації Оновленого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди до 2030 року та визначення необхідних ключових заходів, що сприятимуть скороченню викидів парникових газів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел. (044) 594-91-05, parasochka.a@mepr.gov.ua.

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень і пропозицій до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 594-91-05, e-mail: [email protected].

Проєкт

План заходів

Пояснювальна записка

Повідомлення