ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення наказу Міндовкілля від 03.05.2023 № 289 «Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду»

27/06/2023 : 12:06

Повідомлення про оприлюднення

наказу Міндовкілля від 03.05.2023 № 289 «Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду»

Наказ Міндовкілля від 03.05.2023 № 289 «Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду» розроблений у відповідність із нормами законів України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про публічні електронні реєстри», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (тел. 206-31-19;  e-mail: [email protected])

Зазначений проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua/

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-33-05; e-mail: [email protected].

Наказ

Додаток

Пояснювальна записка

АРВ

Повідомлення