ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних екологічних програм охорони довкілля

17/04/2023 : 13:35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту методичних рекомендацій щодо розроблення регіональних екологічних програм охорони довкілля

Запровадження Методичних рекомендацій надасть можливість впорядкувати та встановити єдиний підхід при розробленні регіональних програм з охорони довкілля, передбачених Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеві державні адміністрації».

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
(206-33-05, [email protected]).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного проєкту нормативного акту від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:
вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; факс: (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт методичних рекомендацій