Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України»

25/06/2021 : 14:28

Проєкт наказу Міндовкілля «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» розроблено відповідно до статей 7, 9, 14, 18, 20-24, 33, 36, 37, 47 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», підпункту 102 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 614.

Метою прийняття наказу є удосконалення управління та підвищення ефективності рекреаційної діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) шляхом актуалізації основних напрямів і видів рекреаційної діяльності, встановлення порядку організації рекреаційної діяльності та взаємодії установ ПЗФ та інших землекористувачів, на землях яких розміщені території та об’єкти ПЗФ, із суб’єктами рекреації.

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ координації наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності Департаменту природно-заповідного фонду та земельних ресурсів  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м.Київ, 03035, тел. (044) 206-30-82, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу

Проєкт положення

Проєкт Примірного договору

Пояснювальна записка

АРВ