Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин»

18/12/2020 : 15:33

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про внесення змін до деяких Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин» розроблено з метою подовження дії поточних технологічних нормативів для коксохімічного та агломераційного виробництва відповідно до пункту 123 Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби     COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020—2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 534.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони 

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-43, 206-31-30 (факс), [email protected]

Зазначений проєкт наказу та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua 

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Наказ

АРВ

Прогноз впливу

Пояснювальна записка

Повідомлення

Порівняльна таблиця