ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку професій (спеціальностей), підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”»

05/01/2024 : 15:15

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку професій (спеціальностей), підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Переліку професій (спеціальностей), підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”» розроблено відповідно до Порядку видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 1086.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 206 33 05, 206 33 08.

Спосіб оприлюднення проєкту наказу: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/) у рубриці «Консультації з громадськістю».

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Проєкт наказу

Додаток до наказу

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення