ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення обліку та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням»

22/02/2023 : 13:39

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення обліку та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті проєкту наказу «Про затвердження Порядку ведення обліку та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням» (далі – проєкт наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проєктом наказу передбачається затвердити Порядок ведення обліку та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням (далі – Порядок), яким визначаються ключові вимоги до обліку інформації, порядок та строки подання звіту про операції з контрольованими речовинами, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 992 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару».

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 206 33 05.

Спосіб оприлюднення проєкту наказу: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/) у рубриках «Консультації з громадськістю» та «Регуляторна діяльність». Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт наказу Міндовкілля

Порядок

Пояснювальна_записка

АРВ

додаток 1 до АРВ

додаток 2 до АРВ

додаток 3 до АРВ