Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153»

03/01/2023 : 12:12

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153» (далі – проєкт акта) розроблено з метою внесення до переліку послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів за геологічні, геофізичні та пов’язані з ними консультаційні послуги або послуги, які надаються на основі дослідження, аналізу та інтерпретації наявних геолого-геофізичних, промислових, економічних, фінансових та інших даних, послуги з геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин (проведення незалежного підрахунку і економічної оцінки запасів та ресурсів), послуги з проведення сейсморозвідувальних робіт та досліджень за технологією 3D (та/або 2D), послуги з проведення супервізії сейсмічних робіт та досліджень, послуги з обробки 3D (та/або 2D) сейсмічних даних, послуги з інтерпретації сейсмічних даних.

Єдиним можливим механізмом здійснення даних операцій наразі є отримання одноразового дозволу Національно банку України на проведення оплати за зазначені послуги окремому суб’єкту господарювання, що є тривалим процесом та створює додаткове навантаження через адміністрування відповідних процедур.

Таким чином, прийняття проєкту акту дасть змогу продовжити розпочаті проєкти у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, залучити кваліфіковані міжнародні компанії для надання необхідного обсягу послуг на території України в умовах воєнного стану, що сприятиме залученню іноземних інвестицій та руху в напрямі енергетичної незалежності України.

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Управління кругової економіки та надрокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15, E-mail: [email protected].

Проєкт акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (www.mepr.gov.ua).

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану поштову та електронну адресу.

Проєкт акта

Аналіз регуляторного впливу

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця