ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні»

30/01/2024 : 14:14

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні»

Метою прийняття проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні» (далі – проєкт акта) є визначення правових засад процедури підготовки щорічної Національної доповіді про стан довкілля в Україні що забезпечить відкритий доступ до екологічної інформації.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Назва структурного підрозділу, що розробляв проєкт акта, адреса та телефон

Департамент стратегічного планування та та збалансованого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, тел. (044) 206 31 71.

Проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на офіційний вебсайт або адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, тел. (044) 206 31 71; E-mail: [email protected]; [email protected].

Проєкт постанови

Пояснювальна записка

Проєкт порядку

Повідомлення про оприлюднення