ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»

21/04/2023 : 13:35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту постанови «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами»

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами» (далі – проєкт акта) є забезпечення прийняття нормативно-правових актів необхідних для реалізації Закону України «Про управління відходами» (далі Закон), до дня набрання чинності цим Законом.

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-55,
e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт акта оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Постанова

Ліцензійні умови

Пояснювальна записка

Перелік постанов

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12