ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища»

22/09/2023 : 15:43

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє про оприлюднення на офіційному вебсайті проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища» (далі – проєкт акта).

Проєкт акта розроблений з метою удосконалення та посилення системи державного нагляду (контролю) за охороною навколишнього природного середовища, зниження тиску на бізнес-середовище, широке залучення громадськості до здійснення нагляду (контролю), а також з метою напрацювання шляхів реалізації стратегічних цілей із забезпечення екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей, покращення державного управління, моніторингу та контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт акта

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт акта, адреса та телефон:

Управління екологічного контролю та методології Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; тел. (044) 206 31 75.

Спосіб оприлюднення законопроєкту: розміщення на офіційному вебсайті Міндовкілля в мережі «Інтернет» (www.mepr.gov.ua) у рубриках «Консультації з громадськістю» та «Регуляторна діяльність». Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймаються протягом місяця з дня оприлюднення на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035 та електронну адресу: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Розпорядження

Зміни

Пояснювальна записка