Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту»

13/08/2021 : 16:25

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» щодо удосконалення процедури проведення екологічного аудиту» розроблено з метою приведення норм Закону України «Про екологічний аудит» у відповідність із законодавством України, а також уточнення положень Закону України «Про екологічний аудит» задля забезпечення прозорих механізмів здійснення екологічного аудиту 

Назва органу виконавчої влади, що розробляв регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Назва структурного підрозділу, що розробляв регуляторний акт, адреса та телефони

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-33-05, 206-33-15, [email protected]

Зазначений проєкт Закону України оприлюднено на офіційному веб-сайті Міндовкілля www.mepr.gov.ua. 

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. 

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-33-05, 206-33-15; факс (044) 206-31-07; e-mail: [email protected].

Проєкт закону

АРВ

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Повідомлення про оприлюднення