Повідомлення про оприлюднення Заяви проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України»

07/05/2021 : 13:52

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оприлюднює для громадського обговорення Заяву проєкту розпорядження «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України».

Повна назва документа державного планування: проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України» розпочато з дня її оприлюднення на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України   у розділі «Діяльність» «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)».

Відповідно до частини четвертої статті 12 до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються до Департаменту раціонального природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Відповідальна особа: Бонь Олександр Віталійович (206-31-76) [email protected], Тарасенко Ольга Володимирівна [email protected], Шатохіна Ганна Вадимівна [email protected] (206-31-36).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня публікації цього Повідомлення.

Зауваження та пропозиції, отримані після встановленого строку, не розглядаються.

Розпорядження КМУ

Проєкт

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Повідомлення

Заява

Проєкт акта з додатками

Пояснювальна записка