Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

04/12/2020 : 13:48

Інформаційне повідомлення

про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозицій щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження порядку державної реєстрації установок в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів»(далі – проєкт наказу) розроблено на виконання пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» від 12.12.2019 № 377-IX (далі –Закон). Проєктом наказу пропонується затвердити порядок державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі. Проєкт вказаного порядку визначає процедури державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі та логічно пов’язаних із цим дій, а саме внесення змін до записів Єдиного реєстру та скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, які разом у пункті 16 частини першої статті 1 Закону визначаються як реєстраційна дія.

3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Даний проєкт стосується суб’єктів господарювання, які здійснюють викиди парникових газів, визначених щодо певних видів діяльності, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації”від 23 вересня 2020 р. № 880.

За результатами проведених електронних консультацій та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади буде прийнято рішення про опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту наказу, врахування їх у проєкті наказу чи неврахування з обґрунтуванням причин неврахування пропозицій та зауважень до проєкту наказу. 

4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

За результатами проведених електронних консультацій з громадськістю, у проєкт наказу з урахуванням пропозицій і зауважень громадян, а також заінтересованих центральних органів виконавчої влади, буде внесено відповідні зміни.

5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу:  [email protected] .

Строк подання пропозицій та зауважень до 4 січня  2020 року.  

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями з питань щодо проєкту звертатися за телефоном (044) 594-91-09 відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару.        

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа: Грицак Юлія Миколаївна, головний спеціаліст відділу впровадження системи торгівлі викидами Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару.

8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Міндовкілля не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Порядок

Наказ про затвердження Порядку

АРВ

Пояснювальна записка

Наказ

Додаток до наказу