Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару»

02/07/2020 : 11:38

Повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару» 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

 2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання регулювання діяльності у сфері збереження озонового шару»
(далі – проєкт постанови) розроблено на виконання частини другої статті 3 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами».

Проєктом постанови передбачено затвердження порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин та форми звіту про операції з контрольованими речовинами, а також встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

 3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю

Проєкт постанови стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з контрольованими речовинами. Реалізація акта забезпечить запровадження механізму розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин між суб’єктами господарювання та створення рівних умов для імпортерів щодо можливості отримання ліцензій, уникнення корупційних ризиків під час розподілу квоти.

За результатами проведених електронних консультацій та погодження із заінтересованими органами виконавчої влади міністерством буде забезпечено опрацювання наданих пропозицій та зауважень до проєкту постанови.

 4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін

Встановлення механізму розподілу щорічної квоти надає можливість суб’єкту господарювання отримати її частку та здійснити імпорт контрольованих речовин. Дотримання встановлених міжнародними вимогами обсягів споживання цих речовин дозволяє уникнути загрози вжиття санкцій, зокрема, повної заборони постачання цих речовин в країну.

5.  Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень

Пропозиції та зауваження до проєкту постанови приймаються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України в письмовому вигляді та електронною поштою протягом місяця з моменту оприлюднення за адресою: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035;
е-mail: [email protected].

 6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення

За консультаціями щодо проєкту постанови просимо звертатися за телефоном (044) 206-33-08.

 7.  Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади

Відповідальна особа щодо проєкту постанови Ставчук Ірина Іванівна.

 8.  Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю буде доведено до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному  вебсайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України не пізніше ніж через два тижні після завершення консультацій. 

Постанова

АРВ

Пояснювальна записка

Додаток

Порядок

Форма звітності

Інформаційне повідомлення