Проєкт наказу Міндовкілля “Про затвердження Мінімальних вимог до програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»

30/11/2022 : 17:32

Проєкт наказу Міндовкілля “Про затвердження Мінімальних вимог до програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розроблено проєкт наказу «Про затвердження Мінімальних вимог до програм для навчання фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами», що спрямований на реалізацію положень Закону України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту наказу надсилати на адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15, факс: (044) 206-31-07,
e-mail: [email protected].

Строк подання пропозицій та зауважень становить 20 календарних днів з дня оприлюднення проєкту наказу на офіційному вебсайті Міндовкілля.

Наказ

Мінімальні

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Пояснювальна записка