Реформуємо систему управління відходами: розпочато обговорення правил технічної експлуатації сміттєспалювальних установок в Україні

09/05/2024 : 17:51

У березні цього року Уряд затвердив технічні вимоги, яким мають відповідати сміттєспалювальні установки в Україні.

Наразі Міндовкілля підготувало Правила їх технічної експлуатації, які будуть обов’язковими при проєктуванні, будівництві, оснащенні та використанні таких установок. 

Правила охоплюють вимоги до: 

  • проведення організаційних заходів на об’єктах спалювання;
  • приймання та зберігання відходів;
  • експлуатації установок;
  • управління залишками від спалювання.

Крім того, у документі встановлено:

  • нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у води, а також вимоги до їх вимірювання;
  • правила моніторингу та контролю таких викидів і скидів та оцінки   дотримання нормативів;
  • умови роботи обладнання в разі порушення технологічного процесу тощо. 

Правила поширюватимуться на всі установки в Україні, окрім установок газифікації або піролізу, якщо речовини (гази), що виникають у результаті термічного оброблення відходів, очищуються та перестають бути відходами ще до їх спалювання.

Також Правила не поширюватимуться на  установки, що обробляють:

  • радіоактивні відходи;
  • рослинні відходи сільського господарства та лісового господарства; або харчопереробної промисловості, якщо утворюване тепло відновлюється тощо;
  • відходи, утворені в результаті розвідки родовищ та експлуатації нафтових і газових свердловин на розташованих у морі об’єктах, які спалюють на борту таких об’єктів.

Звертаємо увагу, що в рамках запущеної в Україні реформи, умови спалювання відходів в Україні мають відповідати європейським стандартам екологічної безпеки, зокрема вимогам Директиви 2008/98/ЄС про відходи; Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Імплементаційного рішення Європейської комісії 2019/2010 про встановлення висновків щодо найкращих доступних методів для спалювання відходів.

Тож Міндовкілля працює над відповідними нормативними актами, з прийняттям яких сміттєспалювальні заводи в Україні працюватимуть лише із застосуванням найкращих доступних технологій та методів управління. А оператори впроваджуватимуть заходи зі скорочення викидів та скидів, здійснюватимуть постійний моніторинг роботи установок і вимірюватимуть показники стану повітря, підземних та поверхневих вод, ґрунтів, запахів, шумового забруднення тощо. Адже робота таких підприємств має відповідати європейським стандартам та не завдавати шкоди ні довкіллю, ні здоров’ю людини.