ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Деякі питання експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів»

09/05/2024 : 16:35

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Деякі питання експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Деякі питання експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів» (далі – проєкт наказу) розроблений для приведення національного законодавства у відповідність із вимогами європейського законодавства.

Метою проєкту наказу є затвердження умов та вимог до експлуатації установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів за-для запобігання, зменшення та/або обмеження до максимально можливого ступеня забруднення навколишнього природного середовища та небезпеки для здоров’я людей, у тому числі викидів небезпечних речовин, що виділяються внаслідок горіння, в атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води, та викликаного цим ризику для здоров’я людей.

Реалізація проєкту наказу забезпечить належну експлуатацію установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів та сприятиме зменшенню забрудненню навколишнього природного середовища

Назва органу виконавчої влади, що розробив нормативно-правовий акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив нормативно-правовий акт, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг  та управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його офіційного оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.