Таблиця врахування коментарів та зауважень громадськості, які надійшли до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, до проєкту Методичних рекомендацій з підготовки звітів з оцінки впливу на довкілля для хвостосховищ та шламонакопичувачів

11/06/2024 : 17:40