Видача дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів

10/04/2024 : 11:21

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Заява про отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів згідно із додатком 1 до Порядку;

2. Відомості про найменування та код відходів згідно з Національним переліком відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102, відомості про їх склад та властивості, обсяги, для яких передбачається здійснення операції з оброблення, за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3. Відомості про наявність матеріально-технічної бази для здійснення операцій з оброблення відходів та код здійснення планованої операції відповідно до переліку, наведеного у додатку 1 або 2 до Закону, за формою згідно з додатком 5 до Порядку;

4. Відомості про питомі та граничні показники утворення відходів у технологічних процесах за формою згідно з додатком 6 до Порядку;

5. Відомості про перелік та опис технологічних процесів, що застосовуються для здійснення операцій з оброблення відходів, за формою згідно з додатком 7 до Порядку;

6. Копія розпорядчого документа про призначення відповідальних осіб у сфері управління відходами;

7. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля – у випадках, передбачених Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, за формою згідно з додатком 8 до Порядку.

Для операцій із захоронення відходів на полігоні додатково до вищезазначеного переліку документів, подаються документи, передбачені частиною п’ятою статті 42 Закону, а саме:

  • опис гідрологічних та гідротехнічних характеристик місця розташування, за формою згідно з додатком 9 Порядку;
  • відомості про проектний обсяг видалення відходів та розрахунковий строк експлуатації за формою згідно з додатком Порядку 10;
  • відомості про природно-геологічні характеристики за формою згідно з додатком 11 Порядку;
  • відомості про техніко-технологічні характеристики видалення відходів за формою згідно з додатком 12 Порядку;
  • проект рекультивації полігона, опис заходів і технологій, які будуть застосовані для припинення експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації, за формою згідно з додатком 13 Порядку.

Для об’єкта, на якому планується здійснення операції з термічного оброблення відходів, додатково до відомостей та документів, визначених пунктом 10 Порядку, подається також план моніторингу такого об’єкта, передбачений частиною шостою статті 42 Закону, за формою згідно з додатком 14 Порядку.

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

Міндовкілля розглядає заяву про отримання дозволу та приймає рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу протягом 30 календарних днів з дня одержання заяви та доданих до неї документів і відомостей після проведення аналізу їх повноти, перевірки на відповідність формі та достовірність.

У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, повторний розгляд документів здійснюється у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання відповідної заяви та необхідних документів.

Результат надання

1. Прийняття рішення про видачу дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів (у разі відсутності підстав для відмови).

2. Прийняття рішення про відмову у видачі дозволу із зазначенням причини відмови.

Способи отримання результату

Копія рішення про видачу дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів або рішення про відмову у видачі надсилається суб’єкту господарювання протягом 3 робочих днів з дня його прийняття на адресу електронної пошти суб’єкта господарювання, зазначену в обліковому записі, у вигляді повідомлення.

Видача або відмова у видачі здійснюється виключно в електронній формі через інформаційну систему управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”.

Підстави для відмови

1. Подання заявником неповного пакета відомостей і документів.

2. Виявлення в заяві та відомостях і документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

3. Відсутність висновку з оцінки впливу на довкілля про допустимість планованої діяльності.

4. Відсутність або невідповідність матеріально-технічної бази заявленим видам та обсягам оброблення відходів.

5. Недопущення суб’єктом господарювання представників уповноваженого органу до об’єкта оброблення відходів з метою здійснення ними заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

6. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

7. Невідповідність об’єкта та операцій, що планується проводитися, Національному плану управління відходами, регіональним планом управління відходами, вимогам Закону.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України «Про управління відходами»;

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про адміністративні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2023 №1328 « Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій оброблення відходів».

Де отримати

Видача або відмова у видачі здійснюється виключно в електронній формі через інформаційну систему управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи “ЕкоСистема”.