Видача письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

04/02/2022 : 13:52

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Експорт небезпечних відходів

1. Офіційний лист (щонайменше за 70 днів до запланованої дати першого перевезення) і разом з необхідною кількістю  заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів  держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав).

2. Підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення.

3. Відомості про склад та походження відходів, у разі потреби (на запит Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) протокол аналізу.

4. Відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/ видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об’єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію).

5. Нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому  зазначено  методи екологічно обґрунтованого поводження з відходами  і який має містити такі відомості:

 • зобов’язання  сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;
 • зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);
 • зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення).
 • 6. Опис шляху транспортування.
 • 7. Відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю  людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.
 • 8. У разі потреби Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може запросити додаткову інформацію.

Імпорт небезпечних відходів

 • 1. Оригінал повідомлення  держави експорту (якщо транскордонне перевезення відходів, що імпортується, не підлягає такому контролю в державі експорту,  зобов’язання повідомника бере на себе особа, що відповідає за утилізацію/видалення), а також додатково імпортером/особою, що відповідає за утилізацію/видалення, за формою встановленою у додатку 3 до цього Положення.
 • 2. Офіційне письмове звернення з проханням про надання згоди на імпорт небезпечних відходів згідно з поданим повідомленням.
 • 3. Відомості щодо наявності в імпортера та в особи, що відповідає за утилізацію/видалення, ліцензій на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для імпорту, та на їх транскордонне перевезення.
 • 4. Нотаріально засвідчену копію контракту, який повинен  містити такі відомості:
 • 5. Зобов’язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;
 • 6. Зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);
 • 7. Зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом  180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення).
 • 8. Відомості про походження і склад відходів, а у разі потреби (на запит Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України) протокол аналізу:
 • 9. Опис способу утилізації/видалення;
 • 10. Потужність і місце знаходження об’єкта для утилізації/видалення.
 • 11. Підтвердження наявності чинних дозволів державної санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію об’єкта для утилізації/видалення небезпечних відходів, запропонованих для імпорту.
 • 12. Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину на продукцію, що одержуватиметься в результаті утилізації, у разі, коли відходи імпортуються з метою утилізації.
 • 13. Заява компетентного органу держави експорту про те, що держава не має технічних можливостей і необхідних потужностей для видалення таких відходів екологічно обґрунтованим способом у разі, коли відходи імпортуються з метою видалення.
 • 14. Відомості про забезпеченість страхування відповідальності експортера та особи, що відповідає за утилізацію/видалення, щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації/видалення небезпечних відходів.
 • 15. Опис шляху транспортування.
 • 16. У разі потреби Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може запросити додаткову інформацію.

При транзиті небезпечних відходів

1.Оригінал  повідомлення (українською або російською мовою) про будь-які можливі  транскордонні перевезення небезпечних відходів через територію України.

У повідомленні повинні міститися такі детальні відомості:

а) про відходи, їх походження, склад і кількість;

б) початковий і кінцевий пункти транспортування відходів;

в) зазначення можливих дат транзиту та опис шляху транспортування відходів через територію України;

г) документи, які підтверджують, що держава імпорту прийме небезпечні   відходи, а експортер, перевізник та особа, відповідальна за утилізацію/ видалення,  уповноважені здійснювати

операції, пов’язані з транскордонним    перевезенням та утилізацією/видаленням небезпечних відходів;

ґ) гарантії повної компенсації будь-яких збитків, які можуть бути заподіяні  здоров’ю людини та навколишньому природному середовищу під час перевезення відходів через територію України.

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

70 календарних днів з дня отримання заяви на отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Результат надання

1.Видача письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі коли відходи відносяться  до розділу А Жовтого переліку відходів і мають одну чи більше небезпечних властивостей та містять матеріали наведені у додатку 2 до Положення, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації.

2.Відмова у наданні письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів.

Способи отримання результату

Особисто заявнику або його представнику за нотаріально засвідченим дорученням.

Підстави для відмови

1.Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання повідомлення або висновку;

2.Відсутність повідомлення всіх заінтересованих держав, як це передбачено Положенням;

3.Відсутність згоди всіх заінтересованих держав, як це передбачено цим Положенням;

4.У разі згоди, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;

5.У разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права;

Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України  «Про відходи»

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 (далі – Положення);

Інструкція щодо заповнення повідомлення, затверджена наказом Мінприроди від 16.10.2000 № 165, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 №771/4992.

Де отримати

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-55

Електронна адреса: [email protected]

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

Інформаційна картка

Технологічна картка