Видача висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об’єктом експорту або імпорту

04/02/2022 : 13:58

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

 1. Заява у довільній формі щодо отримання висновку на транскордонне перевезення відходів підписана керівником та скріплена печаткою компанії (за наявності)
 2. Копія контракту на поставку відходів разом із додатками до нього(специфікації, тощо), який дійсний на дату звернення та до моменту перетину кордону відходами в якому обов`язково вказано об`єм запланованого переміщення через кордон відходів;
 3. Копію висновку Торгово-промислової палати чи іншого уповноваженого на те органу про те, що відходам, які плануються до перевезення, присвоєно код УКТ ЗЕД;
 4. Відомості про склад та походження відходів (протокол аналізу або висновок уповноваженої на те лабораторії (країни експорту/імпорту) за результатами випробувань/досліджень, яким підтверджується відсутність у складі відходів компонентів наведених у Додатку 2 до Положення, у таких кількостях, щоб виявити властивості наведені у Переліку небезпечних властивостей затверджених наказом Мінприроди від 16.10.2000 № 165 (крім відходів ганчір`я, одягу, взуття, що були у використанні, гуманітарної допомоги та відходів сільськогосподарського, харчового виробництв та рослинного походження, деревини, макулатури).
 5. Сертифікати щодо відповідності хімічної, радіологічної безпеки та вибухонебезпечності партії відходів, видані уповноваженою на те установою за результатами відповідних випробувань/досліджень (у разі перевезення відходів на основі металу чи металевих сполук).
 6. Сертифікати радіологічного дослідження та фітосанітарного контролю у випадку перевезення відходів деревини.
 7. Сертифікати про відсутність шкідників та знезараження від них у разі перевезення відходів сільськогосподарського та харчового виробництв рослинного походження;
 8. Протокол аналізу акредитованої лабораторії про відсутність небезпечних складників (сполук шестивалентного хрому та біоцидів-у випадку перевезення відходів шкіри та хутра).
 9. Інформація про дезінфекцію партії у разі перевезення одягу, взуття та інших текстильних виробів, що були у вжитку у тому числі і тих, що входять до складу гуманітарної допомоги.
 10. Інформація про ступінь зносу (у разі перевезення одягу, взуття та інших текстильних виробів, що були у вжитку у тому числі і тих, що входять до складу гуманітарної допомоги;
 11. Інформація про ступінь зносу (у разі перевезення пневматичних шин, за винятком вiдходiв, призначених для операцій, передбачених в додатку IV А).
 12.  Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України може зажадати подання додаткової інформації.

Адміністративний збір

Безоплатно

Строк надання послуги

У разі подання документів:

1.Через Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема» (eco.gov.ua) – 10 робочих днів з наступного дня після присвоєння документу реєстраційного номеру;

2. У паперовому вигляді – 30 календарних днів (перебіг відліку строку передбачено ст. 253 Цивільного кодексу України)

Результат надання

1. Видача висновку на транскордонне перевезення відходів, у разі коли вони не містять матеріали, в кількості  достатній  для виявлення  ними небезпечних властивостей.

2. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України  може висунути заперечення або додаткові вимоги, а також зажадати надання додаткової інформації.

Способи отримання результату

Особисто заявнику або його представнику за дорученням, або відправляється Укрпоштою (у тому числі, кур’єрською  доставкою за рахунок заявника).

Підстави для відмови

 1. Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання висновку;
 2. У разі згоди, яка була отримана від заінтересованих держав шляхом фальсифікації, перекручення чи обману;
 3. У разі транскордонного перевезення способом, який призводить до навмисного видалення (наприклад скиду) небезпечних відходів на порушення Положення і відповідних норм міжнародного права;
 4. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

Закон України  «Про відходи»

Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 (далі – Положення);

постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 9 «Про реалізацію експериментального проекту з надання в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають відходи Зеленого переліку відходів, які є об’єктом експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

Інструкція щодо заповнення повідомлення, затверджена наказом Мінприроди від 16.10.2000  № 165, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2000 №771/4992.

Де отримати

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-55

Електронна адреса: [email protected]

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

Інформаційна картка

Технологічна картка