Як сформувати ефективний план поліпшення якості повітря в регіоні?

12/04/2023 : 9:21

Згідно з діючим законодавством у разі, якщо в населеному пункті зафіксовано перевищення граничних величин забруднювальних речовин в повітрі, місцеві органи влади мають розробити плани покращення якості повітря. А якщо встановлено загрозу перевищення порогів небезпеки для діоксиду сірки, діоксиду азоту, озону, то сформувати короткострокові плани дій.

Щоб полегшити цей процес, Міндовкілля спільно із  експертами проєкту APENA 2 та команди підтримки реформ при Міністерстві розробило відповідні Методичні рекомендації щодо розробки таких планів. За основу взяли європейський досвід. Зокрема, Польщі та Болгарії. 

Заходи з покращення стану повітря у цих країнах досить різноманітні –  це наприклад, коригування автомобільного руху та проведення будівельних робіт, модернізація побутового опалення, створення додаткових зелених зон у містах тощо. Все залежить від того, на яке джерело забруднення прагнуть вплинути, які дії матимуть найбільший ефект при мінімальних витратах та враховуючи суспільні інтереси. При плануванні орієнтуються на дані моніторингу стану повітря, аналіз джерел забруднення, точні розрахунки та моделювання впливу. 

Загалом У Європейському Союзі Спільним дослідницьким центром (Joint Research Center) Європейської Комісії напрацьовано Каталог заходів з поліпшення якості повітря https://aqm.jrc.ec.europa.eu/measure-catalogue/. Він ґрунтується на найкращих практик країн ЄС. 

Спираючись на ці практики Міндовкілля напрацювало Методичні рекомендації щодо змісту та порядку розроблення планів поліпшення якості атмосферного повітря та короткострокових планів дій в Україні. Ознайомитися з ними можна за посиланням:  https://mepr.gov.ua/nakaz-mindovkillya-203-vid-06-04-2023/ 

Найближчим часом Міндовкілля проведе онлайн вебінар для органів управління якості атмосферного повітря та громадськості щодо складання  планів поліпшення якості атмосферного повітря та короткострокових планів дій.

Нагадаємо, складання планів поліпшення якості атмосферного повітря та короткострокових планів дій для зон та агломерацій передбачено у Директиві ЄС 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Положення цієї директиви також важливо повністю імплементувати Україні. 

Тож ще у липні 2019 року Урядом було схвалено Постанову № 827 “Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря”. 

На виконання цієї постанови наказами Міндовкілля від 01.08.2022 № 267 та від 01.08.2022 № 268 затверджено порядки розроблення короткострокових планів дій та планів поліпшення якості атмосферного повітря відповідно.