Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

27/08/2021 : 15:53

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. Проєкт ліміту, складений за формою, наведеною у додатку до Інструкції, у трьох примірниках.

2. Обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природно-заповідного фонду і містити:

– обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природно-заповідного фонду;

– методи та знаряддя вилучення ресурсу, їх кількість (для водних біоресурсів);

– строк та умови використання;

– пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;

– місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

– площу в гектарах;

– обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини – на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

– інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі;

3. Витяг з рішення наукової або науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду, для якої створення такої ради передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України», за результатами розгляду проєкту ліміту та всіх обгрунтовуючих документів.

4. Картосхема території або об’єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.

5. У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях, в обґрунтуванні зазначається мета та завдання окремих тем наукових досліджень на виконання яких цей ліміт встановлюється.

6. У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об’єкта природно-заповідного фонду.

Строк надання послуги – 15 робочих днів з дня надходження документів.

Результат надання

1. Затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

2. Повернення заяви на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням.

3. Відмова у затвердженні ліміту.

Способи отримання результату

  • Ліміт на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення видається згідно з поданим клопотанням особисто заявникові або представнику за довіреністю або надсилається заявникові поштою.Заява повертається заявнику на доопрацювання поштою.Відмова у затвердженні ліміту надсилається заявникові поштою.

Підстави для відмови

1. Подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. Подання заявником неповного пакета документів, перелік яких визначений Інструкцією.

3. Виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.

4. Необґрунтоване перевищення проєктом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проектом організації території установи природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України».

5. Порушення терміну подання заяви та пакету документів, передбачених Інструкцією.

Порядок оскарження

В судовому порядку.

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”.

Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 “Про порядок видачі  дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення”.

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 24 січня 2008 року № 27 (у редакції наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2020 № 15).

Де отримати

Міністерство екології та природних ресурсів України. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35.

режим роботи з 9.00 до 18.00 в п’ятницю з 9.00 до 16.45 Обідня перерва з 13.00 до 13.45

Телефон: (044) 206-31-34

Електронна адреса: [email protected];

Веб-сайт: www.mepr.gov.ua

інформаційна картка

технологічна картка