ЗВІТ про базове відстеження результативності наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 19.05.2022 № 202 «Про внесення змін до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.06.2022 за № 605/37941

11/07/2023 : 10:55