Звіт про базове відстеження результативності постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин»

04/03/2024 : 15:50