Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1302 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

12/01/2024 : 15:41