Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проектів постанов «Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів», «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів» та «Про затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди парникових газів»

16/07/2020 : 11:49