Звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України»

28/05/2021 : 14:13

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«ПРО СХВАЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ»

1.  Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту.

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Морської природоохоронної стратегії України» (далі – Стратегія). 

Проєкт розпорядження розроблено з метою досягнення та підтримки «доброго» екологічного стану морського середовища шляхом запровадження нових підходів з організації та здійснення державного управління станом довкілля Азовського і Чорного морів у межах внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України та прибережної смуги морів.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування — Кабінет Міністрів України.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури:

дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):

07 травня 2021 року. — в газеті Верховної Ради України «Голос України»;

07 травня 2021 року — в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

31 травня 2021 року в газеті Верховної Ради України «Голос України»;

31 травня 2021 року в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур’єр».

б) способи участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання):

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документа державного планування.

Письмові пропозиції подаються: фізичними особами — із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом; юридичними особами — із зазначенням найменування та місця знаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань
(у разі проведення):

З урахуванням карантинних заходів проведення громадських слухань не передбачено.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Ознайомитись з матеріалами проєкту документу державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії можна на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у розділі «Діяльність» – «Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)».

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Департаменту сталого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

Відповідальна особа: Тарасенко Ольга Володимирівна [email protected], Шатохіна Ганна Вадимівна [email protected]  (206-31-36).

Зауваження та пропозиції приймаються з 29 травня по 29 червня 2021 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство охорони здоров’я України.

4.Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Повідомлення

Звіт СЕО

Проєкт акта з додатками