ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення (будівництва) нового житла (житлових будинків та/або житлових приміщень) для розміщення дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків та прийомних сімей»

12/04/2023 : 22:38

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення (будівництва) нового житла (житлових будинків та/або житлових приміщень) для розміщення дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків та прийомних сімей»

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оголошує про опублікування доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення (будівництва) нового житла (житлових будинків та/або житлових приміщень) для розміщення дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків та прийомних сімей» на офіційному веб-сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України мережі Інтернет – https://mepr.gov.ua, у підрозділі  «Консультації з громадськістю», розділу «Громадянам».

Дія пілотного проєкту поширюватиметься на: органи місцевого самоврядування; ДП «Ліси України», що належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, окремі групи населення.

Можливі наслідки впровадження пілотного проєкту: забезпечення врегулювання питання щодо надання комплектів дерев’яних елементів каркасного будинку з поперечно-клеєної деревини з метою створення належних умов для проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, в тому числі дітей з інвалідністю.

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони: Департамент збалансованого природокористування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (тел. (044) 206-31-53, e-mail: [email protected]).

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-31-00; 206-31-43; факс (044) 206-31-53; e-mail: [email protected].

Постанова

Порядок

Пояснювальна записка

Повідомлення