ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556»

23/05/2023 : 16:03

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проєкту постанови Кабінету Міністрів України

 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 556» (далі – проєкт постанови) розроблено з метою приведення Порядку подання декларації про відходи та форми декларації про відходи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 року № 556, у відповідність із положеннями Закону України від 20 червня 2022 року № 2320-IX «Про управління відходами» (далі – Закон).

Назва органу виконавчої влади, що розробляв нормативний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробляв нормативний акт, адреса та телефони

Департамент цифрової трансформації та електронних публічних послуг вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ (206-31-55, e-mail: [email protected]).

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на поштову адресу Міндовкілля: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ та електронну адресу: [email protected], або до Державної регуляторної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011/ [email protected]

Постанова КМУ

Повідомлення про оприлюднення

Зміни

Форма

ПЗ

Порівняльна

АРВ

ДРС