ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства»

27/06/2023 : 11:09

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства»

Проєкт наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження Вимог до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства» (далі – проєкт наказу) розроблений відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про управління відходами»

Метою проєкту наказу є забезпечити наявність процедур та заходів із приведення місць розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства, виконання яких дозволить удосконалити існуючі місця розміщення відходів для подальшого здійснення діяльності на них із захоронення відходів відповідно до вимог Європейського Союзу та чинного законодавства у сфері управління відходами.

Реалізація проєкту наказу призведе до зменшення негативного впливу на довкілля, зменшення рівня забруднення атмосферного повітря, води й земель внаслідок покращення технічних та експлуатаційних характеристик місць розміщення відходів щодо яких регіональним планом управління відходами передбачено продовження строку їх експлуатації та, в цілому, призведе до покращення здоров’я населення та санітарно-епідеміологічного стану територій, довкола існуючих місць розміщення відходів.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проект наказу

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проект наказу, адреса та телефон

Відділ формування політики з управління відходами Управління з питань управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Наказ

Наказ доопрацьований

Вимоги

Вимоги доопрацьовані

ПЗ

ПЗ доопрацьована