ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

05/04/2023 : 15:23

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів» (далі – проєкт постанови) розроблений з метою реалізації положень частини другої статті 9 та пункту 4 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами».

Метою проєкту постанови є визначення процедури та критеріїв віднесення речовин або предметів, що утворюються під час виробничого процесу, до побічних продуктів з метою ефективного використання їх як сировини в іншому виробництві чи як готової продукції, та забезпечення запобігання і мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт постанови

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт постанови, адреса та телефон

Відділ екологічної та хімічної безпеки Департаменту з питань управління відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected].

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Повідомлення про оприлюднення

ПКМУ

Пояснювальна записка

Порядок

Додаток

Критерії