ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів»

09/06/2023 : 16:51

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів» (далі – проєкт постанови) розроблений з метою реалізації положень частини другої статті 9 та пункту 4 частини першої статті 19 Закону України «Про управління відходами».

Метою проєкту постанови є визначення процедури та критеріїв віднесення речовин або предметів, що утворюються під час виробничого процесу, до побічних продуктів з метою ефективного використання їх як сировини в іншому виробництві чи як готової продукції, та забезпечення запобігання і мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Назва органу виконавчої влади, що розробив проєкт постанови

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив проєкт постанови, адреса та телефон

Відділ формування державної політики з питань управління відходами Управління з питань управління відходами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-65, [email protected].

Зазначений проєкт постанови та аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля: www.mepr.gov.ua.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проєкту постанови від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника:  вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-65, e-mail: [email protected].

Повідомлення про оприлюднення

Проєкт Постанови

Проєкт Постанови (доопрацьований 24.08.2023)

Порядок

Додаток до порядку правлений

Критерії правлені

АРВ

ПЗ