Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами»

04/06/2021 : 14:17

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» (далі – проєкт постанови) розроблений відповідно до вимог пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» і доручення Прем’єр-міністра України від 19 листопада 2019 р. № 36239/1/1-19.

Метою проєкту постанови є приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами у відповідність з положеннями Закону України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 02 жовтня 2019 р. № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»).

Назва органу виконавчої влади, що розробив регуляторний акт

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Назва структурного підрозділу, що розробив регуляторний акт, адреса та телефон

Відділ екологічної безпеки Департаменту екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-68, [email protected]

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на вказану пошту та електронну адресу.

Проєкт постанови

Зміни до постанови

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

АРВ

Повідомлення про оприлюднення